Как не обижатся

Каждый раз, когда мы обижаемся на кого-то, мы обижаемся на Бога. Ведь каждое слово, шаг, действие, которое делается по отношению к нам, нам посылает Бог через разных людей. А то, что Он посылает, это либо самый необходимый нам урок, либо величайшее благо и лучшее решение для нас на данный момент, даже если мы этого не осознаем,. Будем помнить об этом всякий раз, когда чувство обиды попытается найти себе место в нашей душе, и оно растает, превратившись в готовность с благодарностью понять, проанализировать, при необходимости измениться, а в некото Читать далее Как не обижатся

Ваша оценка:

Ինչպես չնեղանալ մարդկանցից

Ամեն անգամ, երբ մենք նեղանում ենք որևէ մեկից, մենք նեղանում ենք Աստծուց: Չէ՞ որ ցանկացած խոսք, քայլ, արարք, որ կատարվում է մեր նկատմամբ, ուղարկում է մեզ Աստված տարբեր մարդկանց միջոցով: Իսկ այն, ինչ Նա ուղարկում է, կամ մեր ամենաանհրաժեշտ դասն է, կամ այդ պահին, թեկուզ մեր կողմից չգիտակցված, մեծագույն բարիքն ու լավագույն լուծումը մեզ համար: Հիշենք այս մասին միշտ, երբ նեղացածության զգացումը փորձում է տեղ գտնել մեր հոգում, և այն կհալվի՝ վերածվելով շնորհակալության զգացումով մտածելու, հասկանալու, վերլուծելու, հարկ եղած դեպքում փոխվելու, որոշ դեպքերում՝ ուղղակի ընդունելու և եզրակացնելու պատրաստակամության: Читать далее Ինչպես չնեղանալ մարդկանցից

Ваша оценка: